66560433a4221-Saint Barthelemy eSIM new-country-page-hero

רֶשֶׁת

Digicel

מְהִירוּת

LTE

קבל Saint Barthelemy eSIM flag

כרטיס SIM להורדה Saint Barthelemy עם נתונים בתשלום מראש

קנה עכשיו

נתונים בתשלום מראש החל מ-$9.50 בלבד

כולל מספר טלפון בינלאומי בחינם. למד עוד.

ללא עמלות הפתעה או דמי נדידה

מבקר ב-Saint Barthelemy בן? חסוך כסף עם Saint Barthelemy eSIM (כרטיס SIM להורדה) עם נתונים מקומיים החל מ-$9.50 בלבד לשבוע.

קבל נתונים זולים: התקן Saint Barthelemy eSIM בטלפון שלך והפעל את חבילת הנתונים שלך כדי ליהנות מחיבור אינטרנט יציב בכל מקום ב-Saint Barthelemy, ללא צורך ב-Wi-Fi.

לעולם אל תשלם דמי נדידה: הימנע מחיובי נדידה של ספק על ידי כיבוי נדידת נתונים עבור ה-SIM הראשי שלך, או כיבוי ה-SIM הראשי לחלוטין. זקוק לעזרה? אנחנו זמינים 24/7.

בדוק את תאימות הטלפון

רשתות נתמכות: Digicel

מהירויות צפויות: LTE

מגבלות: נתונים ללא גזירה מלאה

ניתן להעלות נתונים: כן

נקודה חמה / קשירה: כן

נדרש תעודה מזהה/תיעוד: לא

מספר טלפון: כלול ברכישה

How does eSIM work?

An eSIM is an embedded SIM card, and you probably already have an eSIM-compatible device. When you install an eSIM for a country or region, it lets your device connect to local networks in that area. This means your device will have data without needing Wi-Fi or paying roaming charges.

קבל את אפליקציית aloSIM

6660a98fed39c-bucaioni-francois-N34dmQJc4So-unsplash

Use a Saint Barthelemy eSIM to stay connected

Discover the charm of Saint Barthelemy! This Caribbean island has beautiful beaches, lively culture, and great places to eat and shop.

Famous for its stylish vibe and luxury, Saint Barthelemy is a top spot for those who love both comfort and elegance.

While you’re on the island, staying connected with family and friends is easy. A Saint Barthelemy eSIM keeps your phone online with local data, so you can share your adventures without needing Wi-Fi.

6660a9c793d67-simone-mascellari-IZAssWgE7gk-unsplash

How much travel data do I need in Saint Barthelemy?

Data needs in Saint Barthelemy differ for everyone. Start by checking the Wi-Fi availability at your accommodations and estimating how much time you’ll spend there.

If you plan to explore the island’s attractions, don’t rely on always finding free, open Wi-Fi networks.

No worries, though! A Saint Barthelemy eSIM will connect you to local networks. You can purchase a small data package initially and add more if you need it later.

6660a9fdaa937-bucaioni-francois-zamjZ-wAjZk-unsplash

Will I pay roaming charges with a Saint Barthelemy eSIM?

You won’t need to pay any roaming charges when you use a Saint Barthelemy eSIM!

A Saint Barthelemy eSIM directly connects you to local networks, providing prepaid data to use during your travels.

This means that you DON’T need to switch on Data Roaming with your Primary SIM, and your home carrier won’t charge you for roaming services on your next bill. It’s fantastic!

6660a142f3701-bucaioni-francois-RxTCPMIWGck-unsplash

Saint Barthelemy eSIM data starting at $9.50

SHOP SAINT BARTHELEMY eSIMs

Enjoy your Saint Barthelemy vacation

6660b6f9d4446-bucaioni-francois-881zmv78Asw-unsplash

Explore top Saint Barthelemy attractions

Saint Barthelemy has many sights and activities to offer. Plan your time well to enjoy every moment on this charming island!

Gustavia: The capital boasts a charming harbor, boutique shops, and a lively dining scene. Explore its quaint streets, visit historic sites like Fort Gustav, and enjoy the bustling atmosphere.

Saint Barthelemy Wall House Museum: Located in Gustavia, this museum offers insights into the island’s history and culture, focusing on its maritime heritage, Arawak culture, and French colonization.

Lorient: A picturesque village on the northern coast, Lorient provides a glimpse into local life. Explore its streets, visit the historic church, and experience the laid-back ambiance.

6660b83099425-katie-musial-TbgRGRSwlNo-unsplash

Popular foods to try in Saint Bartheler

Indulge in the vibrant flavors of Saint Barthelemy’s culinary scene. Here are four must-try dishes that encapsulate the island’s rich gastronomic heritage:

Accras de Morue: Begin your culinary journey with these savory codfish fritters, crispy on the outside and tender on the inside, accompanied by a tangy dipping sauce.

Lobster: Delight your taste buds with Saint Barthelemy’s prized Caribbean lobster, whether grilled to perfection or simmered in a fragrant stew.

Colombo: Experience the fusion of cultures in this traditional Creole curry dish, featuring tender chicken, pork, or goat, infused with aromatic spices and often complemented by creamy coconut milk.

66673c698a8b8-bucaioni-francois-PDWvjgOLSW8-unsplash

What’s the best time to visit Saint Barthelemy?

The best time to visit Saint Barthelemy depends on your preferences, but here are some recommendations:

December to April: This period marks the dry season, offering warm, sunny weather ideal for beach activities and outdoor adventures. With minimal rainfall and low humidity, it’s the perfect time to explore the island and enjoy its natural beauty.

May to June: As the dry season transitions to the rainy season, May and June offer a pleasant climate with fewer tourists. While there may be occasional showers, the island’s lush landscapes are in full bloom, creating picturesque scenery for hiking and sightseeing.

July to November: While hurricane season runs from June to November, July and August are peak months for tourism. Despite the higher risk of tropical storms, these months offer vibrant festivals and cultural events, providing a unique experience for travelers seeking a lively atmosphere.

6660ba33868e2-bucaioni-francois-sVoYFdYpwp4-unsplash

What are best beaches in Saint Barthelemy?

Saint Barthelemy has numerous breathtaking beaches, each with its own unique charm and appeal. Here are some of the best beaches to explore on the island:

St. Jean Beach: This iconic beach is divided into two sections, with one side offering calm waters ideal for swimming and snorkeling, while the other side is popular for water sports like windsurfing and kiteboarding. It’s also home to beachfront restaurants and chic beach clubs.

Shell Beach (Anse de Grand Galet): Named for its abundance of small shells covering the shoreline, Shell Beach offers crystal-clear waters and excellent snorkeling opportunities. It’s a serene and secluded spot, perfect for relaxation and enjoying the natural beauty of Saint Barthelemy.

Gouverneur Beach: Tucked away on the island’s southern coast, Gouverneur Beach is known for its pristine white sand and turquoise waters. Surrounded by lush green hills, it offers a tranquil escape and stunning panoramic views.

FAQs about eSIM in Saint Barthelemy

Check your device

Most newer phones, tablets, and computers are already eSIM-compatible, so use our eSIM device checker to make sure you have a device that can accept an eSIM data plan.

Free Wi-Fi is great when it’s available and working well, but some destinations make it just about impossible to get a good connection. That’s why it’s nice to have data as a backup to stay connected.

We’re proud to provide aloSIM customers with fast eSIM data connections that allow them to talk, text, surf, and stream comfortably. You’ll likely experience a 4G (sometimes 5G) or LTE equivalent network in most locations, depending on what’s available in the area.

Installation guides

We have detailed eSIM installation instructions for all compatible devices, so whether you’re looking to add eSIM data to an iPhone or iPad, Google Pixel, Samsung Galaxy, or something else, we’ll be able to walk you through the eSIM set-up process easily.

Enjoy Saint Barthelemy with aloSIM data

2_aloSIM_esim-data-app

AFFORDABLE

Our eSIM data packages are prepaid, so you always know exactly what you’ll spend on data. No contracts, no surprises, and never any roaming charges.

1_aloSIM_esim-travel-data

CONVENIENT

You’ll have full access to your regular phone number for calling and texting, and you can add data to your device whenever you need it. No in-store visits required!

aloSIM_high-res_app_screen (3)

FLEXIBLE

Only buy what you need! If you’re not sure how much data you’ll need, start with a 1 GB package. You can always top up your eSIM with more data later.