66560be5e10ad-Madagascar-esim-new-country-page-hero

רֶשֶׁת

Airtel

מְהִירוּת

LTE

קבל Madagascar eSIM flag

כרטיס SIM להורדה Madagascar עם נתונים בתשלום מראש

קנה עכשיו

נתונים בתשלום מראש החל מ-$12.00 בלבד

כולל מספר טלפון בינלאומי בחינם. למד עוד.

ללא עמלות הפתעה או דמי נדידה

מבקר ב-Madagascar בן? חסוך כסף עם Madagascar eSIM (כרטיס SIM להורדה) עם נתונים מקומיים החל מ-$12.00 בלבד לשבוע.

קבל נתונים זולים: התקן Madagascar eSIM בטלפון שלך והפעל את חבילת הנתונים שלך כדי ליהנות מחיבור אינטרנט יציב בכל מקום ב-Madagascar, ללא צורך ב-Wi-Fi.

לעולם אל תשלם דמי נדידה: הימנע מחיובי נדידה של ספק על ידי כיבוי נדידת נתונים עבור ה-SIM הראשי שלך, או כיבוי ה-SIM הראשי לחלוטין. זקוק לעזרה? אנחנו זמינים 24/7.

בדוק את תאימות הטלפון

רשתות נתמכות: Airtel

מהירויות צפויות: LTE

מגבלות: נתונים ללא גזירה מלאה

ניתן להעלות נתונים: כן

נקודה חמה / קשירה: כן

נדרש תעודה מזהה/תיעוד: לא

מספר טלפון: כלול ברכישה

How does eSIM work?

An eSIM is an embedded SIM card, and you probably already have an eSIM-compatible device. When you install an eSIM for a country or region, it lets your device connect to local networks in that area. This means your device will have data without needing Wi-Fi or paying roaming charges.

קבל את אפליקציית aloSIM

666713cb04916-sandy-ravaloniaina-Oke1-WCiYj0-unsplash

Use a Madagascar eSIM to stay connected

Madagascar, the world’s fourth-largest island, is a land of extraordinary biodiversity, featuring everything from lush rainforests and stunning coastlines to unique wildlife found nowhere else on Earth.

Renowned for its exotic landscapes, vibrant culture, and warm hospitality, Madagascar is a destination that promises adventure and discovery.

When exploring Madagascar, staying connected with family and friends is essential. A Madagascar eSIM can keep your mobile device connected with local data, so you can stay online without relying on Wi-Fi.

666713e8241b4-sandy-ravaloniaina–zCqbJ5jbuE-unsplash

How much travel data do I need in Madagascar?

Data requirements in Madagascar will vary from person to person. First, determine the Wi-Fi availability at your accommodations and estimate how much time you’ll spend there.

If you plan on exploring local attractions, you can’t always count on finding a free, open Wi-Fi network.

Don’t worry, dear traveler, because a Madagascar eSIM will connect you to local networks. You can start with a small data package and top it up later if you need more data.

666714bddc3a3-karimjy-louloua-xx3obk2I8kI-unsplash

Will I pay roaming charges with a Madagascar eSIM?

You won’t need to pay any roaming charges when you use a Madagascar eSIM!

A Madagascar eSIM directly connects you to local networks, providing prepaid data to use during your travels.

This means that you DON’T need to switch on Data Roaming with your primary SIM, and your home carrier won’t charge you for roaming services on your next bill. That’s fantastic!

666712314abac-gemmmm-7FBT4cmKszo-unsplash

Madagascar eSIM data starting at $12

SHOP MADAGASCAR eSIMs

Enjoy your Madagascar vacation

66671b9f7f577-gemmmm-T6_qtrex1Qw-unsplash

Explore top Madagascar attractions

There are many things to see and do in Madagascar. Make sure you plan your time well so you can enjoy every minute exploring this diverse country!

Avenue of the Baobabs: Near Morondava, this iconic road features ancient baobab trees, creating a stunning landscape, especially at sunrise and sunset.

Andasibe-Mantadia National Park: East of Antananarivo, this park is known for its lush rainforests and the Indri lemur, offering rich wildlife and guided jungle walks.

Tsingy de Bemaraha National Park: Found in western Madagascar, this UNESCO World Heritage site showcases striking limestone formations, deep canyons, and unique wildlife, offering thrilling hiking experiences and breathtaking views.

66671cfe8ed7c-sitraka-mamy-tantely-andriamialijaona-9NkRPZHp94E-unsplash

Popular foods to try in Madagascar

Discover Madagascar’s unique cuisine, blending diverse influences and abundant natural ingredients. Here are the top three foods to savor on the island!

Ravitoto: A traditional dish of cassava leaves cooked with coconut milk and served with meat or fish, offering a rich and flavorful taste experience.

Romazava: This traditional stew features a medley of meats such as beef, pork, or poultry, cooked with tomatoes, onions, and greens like spinach or collard greens. It’s simmered to perfection, resulting in a flavorful and satisfying meal.

Mofo Gasy: Delicious Malagasy rice cakes served with various accompaniments like coconut, banana, or meat, providing a perfect balance of sweetness and savory flavors.

66671fa36f432-graphic-node-yPSbirjJWzs-unsplash

What’s the best time to visit Madagascar?

From pristine beaches to lush rainforests, this island paradise brings travelers year-round with its diverse landscapes and rich biodiversity. While each season offers its own unique charm, the preferred time to visit Madagascar is during the dry season!

April to October (Dry Season): Madagascar shines during the dry season with clear skies and pleasant temperatures, making it perfect for outdoor adventures. Travelers can embark on safari expeditions in national parks like Andasibe-Mantadia, where they can spot lemurs, chameleons, and other endemic species in their natural habitat.

Rainy Season (November to March): Despite occasional downpours, the rainy season brings life to Madagascar’s ecosystems, creating lush forests and offering unique wildlife encounters. Birdwatchers will delight in spotting migratory species, while whale enthusiasts can witness the annual migration of humpback whales along the coastlines.

66671d919dcbc-stefano-intintoli-P0JjDsI-KHU-unsplash

What are best beaches in Madagascar?

Madagascar boasts some of the most stunning beaches in the world, offering pristine sands, crystal-clear waters, and a tranquil atmosphere. Here are three of the best beaches to explore:

Nosy Be: Known as “Perfume Island,” Nosy Be offers picturesque beaches like Andilana and Ambatoloaka, perfect for water activities and relaxation.

Île Sainte-Marie: This tropical paradise features secluded beaches like Anakao and Pansy Island, ideal for swimming, sunbathing, and exploring pirate history.

Anakao: Located along the Mozambique Channel, Anakao offers miles of pristine coastline, perfect for swimming, snorkeling, and immersing in local culture. With its relaxed vibe and authentic Malagasy culture, Anakao offers a serene beach getaway far from the crowds.

FAQs about eSIM in Madagascar

Check your device

Most newer phones, tablets, and computers are already eSIM-compatible, so use our eSIM device checker to make sure you have a device that can accept an eSIM data plan.

Free Wi-Fi is great when it’s available and working well, but some destinations make it just about impossible to get a good connection. That’s why it’s nice to have data as a backup to stay connected.

We’re proud to provide aloSIM customers with fast eSIM data connections that allow them to talk, text, surf, and stream comfortably. You’ll likely experience a 4G (sometimes 5G) or LTE equivalent network in most locations, depending on what’s available in the area.

Installation guides

We have detailed eSIM installation instructions for all compatible devices, so whether you’re looking to add eSIM data to an iPhone or iPad, Google Pixel, Samsung Galaxy, or something else, we’ll be able to walk you through the eSIM set-up process easily.

Enjoy Madagascar with aloSIM data

2_aloSIM_esim-data-app

AFFORDABLE

Our eSIM data packages are prepaid, so you always know exactly what you’ll spend on data. No contracts, no surprises, and never any roaming charges.

1_aloSIM_esim-travel-data

CONVENIENT

You’ll have full access to your regular phone number for calling and texting, and you can add data to your device whenever you need it. No in-store visits required!

aloSIM_high-res_app_screen (3)

FLEXIBLE

Only buy what you need! If you’re not sure how much data you’ll need, start with a 1 GB package. You can always top up your eSIM with more data later.