66560aa22a0ae-kosovo-esim-new-country-page-hero

רֶשֶׁת

Kosovo - Vala

מְהִירוּת

LTE

קבל Kosovo eSIM

כרטיס SIM להורדה Kosovo עם נתונים בתשלום מראש

קנה עכשיו

נתונים בתשלום מראש החל מ-$6.50 בלבד

כולל מספר טלפון בינלאומי בחינם. למד עוד.

ללא עמלות הפתעה או דמי נדידה

מבקר ב-Kosovo בן? חסוך כסף עם Kosovo eSIM (כרטיס SIM להורדה) עם נתונים מקומיים החל מ-$6.50 בלבד לשבוע.

קבל נתונים זולים: התקן Kosovo eSIM בטלפון שלך והפעל את חבילת הנתונים שלך כדי ליהנות מחיבור אינטרנט יציב בכל מקום ב-Kosovo, ללא צורך ב-Wi-Fi.

לעולם אל תשלם דמי נדידה: הימנע מחיובי נדידה של ספק על ידי כיבוי נדידת נתונים עבור ה-SIM הראשי שלך, או כיבוי ה-SIM הראשי לחלוטין. זקוק לעזרה? אנחנו זמינים 24/7.

בדוק את תאימות הטלפון

רשתות נתמכות: Kosovo - Vala

מהירויות צפויות: LTE

מגבלות: נתונים ללא גזירה מלאה

ניתן להעלות נתונים: כן

נקודה חמה / קשירה: כן

נדרש תעודה מזהה/תיעוד: לא

מספר טלפון: כלול ברכישה

How does eSIM work?

An eSIM is an embedded SIM card, and you probably already have an eSIM-compatible device. When you install an eSIM for a country or region, it lets your device connect to local networks in that area. This means your device will have data without needing Wi-Fi or paying roaming charges.

קבל את אפליקציית aloSIM

666729594285a-besart-ademi-wgYOeNDC35k-unsplash

Use a Kosovo eSIM to stay connected

Kosovo, located in the heart of the Balkans, is a hidden gem waiting to be explored. With its stunning landscapes, rich culture, and friendly locals, it offers travelers an unforgettable experience.

Don’t miss the chance to discover Kosovo’s fascinating history through its ancient monuments and historic sites.

To stay connected throughout your journey, consider using a Kosovo eSIM for easy access to local data and communication services. A Kosovo eSIM can keep your mobile device connected with local data, so you can stay online without relying on Wi-Fi.

6667299a0808b-mrika-selimi-bwSYcD0okkM-unsplash

How much travel data do I need in Kosovo?

Data needs in Kosovo vary depending on your activities and accommodations. Start by checking the Wi-Fi availability where you’re staying and estimate how much time you’ll spend there.

When you’re out and about exploring Kosovo’s attractions, relying solely on free Wi-Fi networks might not always be possible.

But fear not! With a Kosovo eSIM, you can stay connected to local networks. You can begin with a small data package and easily top it up later if you find yourself needing more. So, stay connected and explore Kosovo without missing a beat!

666729ecd8ea0-bence-buduczki-pQipGuvqYeA-unsplash

Will I pay roaming charges with a Kosovo eSIM?

You won’t need to pay any roaming charges when you use a Kosovo eSIM!

A Kosovo eSIM directly connects you to local networks, providing prepaid data to use during your travels.

This means that you DON’T need to switch on Data Roaming with your Primary SIM, and your home carrier won’t charge you for roaming services on your next bill. What a deal!

66672ece09c16-mario-heller-PyQA8Ep-xHU-unsplash (1)

Kosovo eSIM data starting at $6.50

SHOP KOSOVO eSIMs

Enjoy your Kosovo vacation

66673116df299-zorica-radosavljevic-bHDns51fR7I-unsplash

Explore top Kosovo attractions

There are many things to see and do in Kosovo. Make sure you plan your time well so you can enjoy every minute exploring this diverse country!

Gazimestan Monument: Standing as a symbol of Kosovo’s rich history and cultural heritage, the Gazimestan Monument honors the Battle of Kosovo and invites visitors to remember the bravery of past warriors and learn about Kosovo’s fight for independence.

Rugova Canyon: Rugova Canyon is a must-visit for nature lovers in Kosovo. Carved by the Rugova River, it offers stunning landscapes for hiking, rock climbing, or simply enjoying the peaceful surroundings.

Prizren Old Town: Prizren’s Old Town is a charming destination steeped in history. With its cobblestone streets and ancient buildings, it’s a delight to explore. Visitors can admire old mosques, churches, and bustling markets while indulging in delicious traditional Kosovo dishes.

666732b09f9e1-georg-arthur-pflueger-OCdyKt8Xmdw-unsplash

Popular foods to try in Kosovo

Kosovo’s culinary scene is a delightful mix of Balkan, Ottoman, and Mediterranean influences, offering a rich array of flavors and dishes!

Flija: Flija is a traditional layered pancake dish that’s a staple of Kosovo’s cuisine. Made with thin layers of batter cooked slowly over an open fire, each layer is brushed with cream before being stacked, resulting in a crispy yet creamy texture that’s simply irresistible.

Pite: Pite is a savory pastry that comes in various forms, with fillings like cheese, spinach, or meat. Whether enjoyed as a snack or part of a hearty meal, pite showcases Kosovo’s expertise in baking and its love for flavorful comfort food.

Burek: Burek is a beloved Balkan pastry consisting of thin layers of dough filled with meat, cheese, or spinach. Crispy on the outside and deliciously savory on the inside, burek is a popular grab-and-go snack or a satisfying meal enjoyed any time of the day.

6667341cc8c52-besart-ademi-9ut57M5CsUQ-unsplash

What’s the best time to visit Kosovo?

While a trip to Kosovo can be rewarding throughout the year, the preferred time to visit is from May to September, during late spring to early autumn.

December to February: Embrace snowy landscapes, perfect for winter sports and experiencing local festivities.

March and April: See blooming flowers and warmer weather, great for outdoor activities and exploring nature.

May and June: Enjoy mild temperatures and blooming flowers, making it perfect for sightseeing with fewer crowds.

July and August: Experience warm weather and bustling tourist activity, ideal for outdoor adventures and cultural events.

September: Enjoy mild temperatures and fewer crowds, making it great for hiking and experiencing local culture.

October: Witness vibrant autumn colors, ideal for scenic hikes and cultural exploration.

666739a795b03-b-MgRuaMmHBzw-unsplash

What are some of the top cultural festivals or events that take place in Kosovo throughout the year?

Kosovo celebrates a variety of cultural festivals and events throughout the year, reflecting its rich heritage and diverse communities.

Dokufest: held annually in Prizren, is a significant documentary and short film festival showcasing local and international talent. Emerging filmmakers find a platform here, while audiences engage with thought-provoking cinema that delves into social and cultural issues.

Prishtina International Film Festival (PriFest): Held in Kosovo’s capital, Prishtina, celebrates cinema in all its forms, fostering cultural exchange through a diverse selection of international films. PriFest provides a stage for local filmmakers to shine on the global stage.

Dita e Verës (Summer Day): celebrated on March 14th, marks the arrival of spring in Kosovo with joyous outdoor festivities, including music, dance, and vibrant displays of flowers. Families and communities come together to embrace the change of seasons, enjoying picnics and cultural performances.

FAQs about eSIM in Kosovo

Check your device

Most newer phones, tablets, and computers are already eSIM-compatible, so use our eSIM device checker to make sure you have a device that can accept an eSIM data plan.

Free Wi-Fi is great when it’s available and working well, but some destinations make it just about impossible to get a good connection. That’s why it’s nice to have data as a backup to stay connected.

We’re proud to provide aloSIM customers with fast eSIM data connections that allow them to talk, text, surf, and stream comfortably. You’ll likely experience a 4G (sometimes 5G) or LTE equivalent network in most locations, depending on what’s available in the area.

Installation guides

We have detailed eSIM installation instructions for all compatible devices, so whether you’re looking to add eSIM data to an iPhone or iPad, Google Pixel, Samsung Galaxy, or something else, we’ll be able to walk you through the eSIM set-up process easily.

Enjoy Kosovo with aloSIM data

2_aloSIM_esim-data-app

AFFORDABLE

Our eSIM data packages are prepaid, so you always know exactly what you’ll spend on data. No contracts, no surprises, and never any roaming charges.

1_aloSIM_esim-travel-data

CONVENIENT

You’ll have full access to your regular phone number for calling and texting, and you can add data to your device whenever you need it. No in-store visits required!

aloSIM_high-res_app_screen (3)

FLEXIBLE

Only buy what you need! If you’re not sure how much data you’ll need, start with a 1 GB package. You can always top up your eSIM with more data later.