66560968b92f1-Eswatini-esim-new-country-page-hero

רֶשֶׁת

MTN Eswatini

מְהִירוּת

3G

קבל Eswatini eSIM flag

כרטיס SIM להורדה Eswatini עם נתונים בתשלום מראש

קנה עכשיו

נתונים בתשלום מראש החל מ-$9.50 בלבד

כולל מספר טלפון בינלאומי בחינם. למד עוד.

ללא עמלות הפתעה או דמי נדידה

מבקר ב-Eswatini בן? חסוך כסף עם Eswatini eSIM (כרטיס SIM להורדה) עם נתונים מקומיים החל מ-$9.50 בלבד לשבוע.

קבל נתונים זולים: התקן Eswatini eSIM בטלפון שלך והפעל את חבילת הנתונים שלך כדי ליהנות מחיבור אינטרנט יציב בכל מקום ב-Eswatini, ללא צורך ב-Wi-Fi.

לעולם אל תשלם דמי נדידה: הימנע מחיובי נדידה של ספק על ידי כיבוי נדידת נתונים עבור ה-SIM הראשי שלך, או כיבוי ה-SIM הראשי לחלוטין. זקוק לעזרה? אנחנו זמינים 24/7.

בדוק את תאימות הטלפון

רשתות נתמכות: MTN Eswatini

מהירויות צפויות: 3G

מגבלות: נתונים ללא גזירה מלאה

ניתן להעלות נתונים: כן

נקודה חמה / קשירה: כן

נדרש תעודה מזהה/תיעוד: לא

מספר טלפון: כלול ברכישה

How does eSIM work?

An eSIM is an embedded SIM card, and you probably already have an eSIM-compatible device. When you install an eSIM for a country or region, it lets your device connect to local networks in that area. This means your device will have data without needing Wi-Fi or paying roaming charges.

קבל את אפליקציית aloSIM

66687605c1393-patrick-konior-qetpiLYFLlk-unsplash

Use an Eswatini eSIM to stay connected

Eswatini, a small kingdom in Southern Africa, boasts breathtaking landscapes, rich cultural heritage, and vibrant traditions.

Renowned for its hospitality and cultural diversity, Eswatini warmly welcomes visitors from around the globe.

While exploring Eswatini’s wonders, staying connected is key. An Eswatini eSIM ensures your mobile device stays linked with local data, facilitating seamless online access without the need for Wi-Fi.

6668762e2e98b-ashim-d-silva-3DJTD60cOds-unsplash

How much travel data do I need in Eswatini?

Data needs in Eswatini depend on your itinerary. Start by assessing Wi-Fi access where you’re staying and your expected duration.

While venturing out to discover local gems, reliable Wi-Fi might not always be available.

But fear not! With an Eswatini eSIM, you tap into local networks. Begin with a modest data bundle, topping up as needed for seamless connectivity on your journey.

6668764739a07-alyssa-elliott-7UElMY_jVKE-unsplash

Will I pay roaming charges with an Eswatini eSIM?

You won’t need to pay any roaming charges when you use an Eswatini eSIM!

A Eswatini eSIM directly connects you to local networks, providing prepaid data to use during your travels.

This means that you DON’T need to switch on Data Roaming with your Primary SIM, and your home carrier won’t charge you for roaming services on your next bill!

666854a555c79-reese-braam-_iXh2_L5qBI-unsplash

Eswatini eSIM data starting at $9.50

SHOP ESWATINI eSIMs

Enjoy your Eswatini vacation

66687a1c79e63-s-mile-vilakati-_-qgwT7a2WM-unsplash

Explore top Eswatini attractions

There are many things to see and do in Eswatini. Make sure you plan your time well so you can enjoy every minute exploring this diverse country!

Mlilwane Wildlife Sanctuary: Home to a diverse array of wildlife, including antelope, zebras, and an abundance of bird species, this sanctuary offers scenic hiking trails and opportunities for game viewing amidst stunning landscapes.

Ezulwini Valley: Known as the ‘Valley of Heaven,’ Ezulwini Valley is a picturesque region dotted with rolling hills, lush forests, and traditional Swazi villages.

Mantenga Cultural Village: Explore traditional homesteads, witness captivating dance performances, and learn about Swazi customs and rituals. It’s a fascinating journey into the heart of Eswatini’s rich cultural heritage.”

66687b608dd63-reese-braam-p3xW6mqxhzs-unsplash

Popular foods to try in Eswatini

Embark on a culinary adventure through Eswatini, where traditional flavors and rich heritage blend to create a feast for the senses.

Ujeqe (Steam Bread): This fluffy, steamed bread is a staple of Swazi cuisine, often served alongside savory stews or grilled meats. Made from maize meal and water, ujeqe offers a comforting taste of tradition.

Sishwala (Maize Porridge): A beloved breakfast dish, sishwala is a creamy maize porridge served warm and often accompanied by sour milk or a savory relish. It’s a hearty and nutritious way to start the day.

Emasi (Sour Milk): Emasi, or sour milk, holds a special place in Swazi culture. This tangy dairy product is traditionally made by fermenting milk in a calabash gourd, resulting in a refreshing and probiotic-rich beverage.

66687f605a5c5-s-mile-vilakati-V3on26KENgo-unsplash

What’s the best time to visit Eswatini?

Eswatini offers something for everyone, and the most preferred time for many travelers is during the dry season, from May to September.

Dry Season (May to September): Eswatini’s dry season, from May to September, boasts cooler temperatures and minimal rainfall, ideal for outdoor activities like wildlife viewing and hiking. However, this popular period sees higher tourist numbers.

Cultural Events (Late August to Early September): Late August to early September hosts traditional ceremonies like the Umhlanga Reed Dance, offering a unique cultural experience. Plan ahead due to high demand for accommodations.

Shoulder Seasons (April and October): April and October serve as transitional months, offering a balance between fewer tourists and comfortable weather. However, some attractions may have limited availability.

66688284f3009-patrick-konior-woOklQVB7Fc-unsplash

What wildlife can I expect to see during a safari in Eswatini?

During a safari in Eswatini, you can expect to encounter a diverse array of wildlife.

Lion: Eswatini is home to a population of lions, though they are not as numerous here as in some other parts of Africa. However, sightings are still possible, especially in protected areas such as Hlane Royal National Park and Mkhaya Game Reserve.

Elephant: These majestic creatures are also found in Eswatini, particularly in parks like Hlane Royal National Park and Mlilwane Wildlife Sanctuary. Watching a herd of elephants roam through the savannah is a breathtaking experience.

Rhino: Both black and white rhinos can be found in Eswatini, with Mkhaya Game Reserve being particularly known for its successful rhino conservation efforts. These massive animals are a highlight for many safari-goers, and seeing them in their natural habitat is truly remarkable.

FAQs about eSIM in Eswatini

Check your device

Most newer phones, tablets, and computers are already eSIM-compatible, so use our eSIM device checker to make sure you have a device that can accept an eSIM data plan.

Free Wi-Fi is great when it’s available and working well, but some destinations make it just about impossible to get a good connection. That’s why it’s nice to have data as a backup to stay connected.

We’re proud to provide aloSIM customers with fast eSIM data connections that allow them to talk, text, surf, and stream comfortably. You’ll likely experience a 4G (sometimes 5G) or LTE equivalent network in most locations, depending on what’s available in the area.

Installation guides

We have detailed eSIM installation instructions for all compatible devices, so whether you’re looking to add eSIM data to an iPhone or iPad, Google Pixel, Samsung Galaxy, or something else, we’ll be able to walk you through the eSIM set-up process easily.

Enjoy Eswatini with aloSIM data

2_aloSIM_esim-data-app

AFFORDABLE

Our eSIM data packages are prepaid, so you always know exactly what you’ll spend on data. No contracts, no surprises, and never any roaming charges.

1_aloSIM_esim-travel-data

CONVENIENT

You’ll have full access to your regular phone number for calling and texting, and you can add data to your device whenever you need it. No in-store visits required!

aloSIM_high-res_app_screen (3)

FLEXIBLE

Only buy what you need! If you’re not sure how much data you’ll need, start with a 1 GB package. You can always top up your eSIM with more data later.